Rozvoj

Společnost SKLADY DÝŠINA a.s. počítá s rozvojem areálu a výstavbou nových skladovacích hal. Podle územního plánu je zastavitelnost v místě v hodnotě 60% všech ploch.

Rozvoj areálu – výstavba hal by měla proběhnout po etapách. V současné době je plánována výstavba nové haly o výměře 2.000 m2 na rostlém terénu s čistou skladovací výškou 10 m. Do budoucna se počítá se stavbou dalších hal o výměře 5.000 m2.